Logo

Onze missie

"Mens sana in corpore sano": een gezonde geest in een gezond lichaam.

De missie van de Zeestern is het promoten van de opvoedende waarde van de gymsport teneinde kinderen en jongeren in staat te stellen te winnen aan lichamelijke en geestelijke (veer)kracht.

Hierbij biedt de club een kwaliteitsvol gymnastiekaanbod waarbij gestreefd wordt naar een uitgebalanceerd evenwicht tussen recreatie en prestatie, waar de gymnasten elk op hun niveau en hun keuze een perspectief wordt aangeboden om naartoe te werken.

Zeestern Immaculata wil op die manier de sociale relatie tussen de schoolgaande jongeren bevorderen. Zeestern wil hen respectvol met elkaar en met hun trainers laten omgaan en hen weerbaar maken tegen de vele verleidingen van de hedendaagse maatschappij. Zeestern Immaculata is verbonden met de school Immaculata-instituut, een school met een ASO-aanbod in De Panne. De school doet inbreng van het gebruik van haar accomodatie en infrastructuur.

Zeestern Immaculata levert een bijdrage aan imagobuilding van de school door het verzorgen van een jaarlijkse turnshow en haar externe uitstraling als kwaliteits-volle turnclub.

In de statuten is daarom opgenomen dat de gemandateerde van het schoolbestuur belast met de dagelijkse leiding van de school, in casu de directeur, moet zetelen in de Raad van Bestuur van vzw Zeestern Immaculata. Op die manier is de band tussen de turnclub en de dagelijkse werking van de school statutair verzekerd. Naargelang de evolutie van de inzichten hetzij van de Raad van Bestuur van vzw Zeestern Immaculata, hetzij van de Raad van Bestuur van vzw Immaculata-instituut De Panne, kan de missie en visie aangepast worden.

De club richt zich uitsluitend tot schoolgaande jeugd. De club staat open voor alle kinderen en jongeren zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit of schoolkeuze.

Hoe tracht Zeestern Immaculata deze missie na te streven?

Zeestern Immaculata doet het volgende gymnastiekaanbod aan de schoolgaande jeugd uit de streek:

 • recreatief gymnastiekaanbod met het accent op acrogymnastiek
 • competitief acrogymnastiekaanbod aan kinderen tussen 8 en 18 jaar
 • jazz-dance

De gymnasten komen vooral uit de kustregio langs de kustlijn van De Panne tot Oostende. Bovendien zijn ze afkomstig uit verschillende scholen, zowel scholen uit het katholieke net, het gemeentelijke net als het gemeenschapsonderwijs. Zeestern Immaculata probeert de scholen en de lokale gemeenschappen te betrekken bij haar activiteiten:

 • een zeer goede samenwerking met de gemeente De Panne
  1. gratis aanbod van gemeentelijke infrastructuur en diensten ten voordele van de Trials;
  2. bestuurslid René Billiau vertegenwoordigt de club in de gemeentelijke sportraad;
  3. uitnodigingen aan het college van burgemeester en schepenen om de Trials bij te wonen alsook de jaarlijkse turnshow;
  4. burgemeester en schepenen gaan in op aanbod om medailles te overhandigen ter gelegenheid van de Trials
 • goede samenwerking met de gemeente Koksijde: de club kan beroep doen op de gemeentelijke diensten van Koksijde voor haar activiteiten (planten en bloemen tijdens de Trials);
 • uitnodigingen aan de directies van de scholen om de jaarlijkse turnshow bij te wonen

Ons bestuur:

Voorzitter

Hugo Sevenois

Secretariaat

Hilde Van Compernolle

Wendy Marteel

Penningmeester

Koen Verkest

Verantwoordelijke niveaugroepen

Siegfried Goens


0477 32 64 73

siegfried.goens@telenet.be

Verantwoordelijke trainers

Siegfried Goens


0477 32 64 73

siegfried.goens@telenet.be

Bestuurder

Lieve de Waele

Bestuurder

Liselot Eyckmans

Bestuurder

Sofie Beyens

Bestuurder

Kris Deman

Bestuurder

Charlotte Depreitere

Onze trainers:

Sofie Boeve, Justine Boeve, Noor Maeckelberghe en Maaren Van de Maele

Pluisjes 1 en 2

Elise Pieters en Kyana Stienne

Niveau 1

Robine Deman en Zanthe Declerck

Niveau 2

Fien Rabaey, Charlotte Deneffe, Jade Dutrieux en Natalia Vandenbroeck

Niveau 3

Joke Vermeersch

Niveau 4

Janis Vieren en Phaedra Vanherweghe

Niveau 5

Ines Demerre, Sophie Van Landschoot en Ine Pynebroeck

Niveau 6

Oriana Baert en Wout Ver Elst

Tumbling

Inne Sevenois en Eva Ver Elst

Proevertjes

Kato Van Biervliet en Julie Lagatie

Hulptrainers

Céline Butaye

Wout Ver Elst

Eva Ver Elst

Laure Maes

Lise Maes

Elle Goens

Leen Meheus

Keur


Suyin Vermeylen

Ines Demerre

Sophie Van Landschoot

Ine Pynebroeck

Recrea


Laure Maes

Hoofdtrainer