Logo

Onze missie

"Mens sana in corpore sano": een gezonde geest in een gezond lichaam.

De missie van de Zeestern is het promoten van de opvoedende waarde van de gymsport teneinde kinderen en jongeren in staat te stellen te winnen aan lichamelijke en geestelijke (veer)kracht.

Hierbij biedt de club een kwaliteitsvol gymnastiekaanbod waarbij gestreefd wordt naar een uitgebalanceerd evenwicht tussen recreatie en prestatie, waar de gymnasten elk op hun niveau en hun keuze een perspectief wordt aangeboden om naartoe te werken.

Zeestern Immaculata wil op die manier de sociale relatie tussen de schoolgaande jongeren bevorderen. Zeestern wil hen respectvol met elkaar en met hun trainers laten omgaan en hen weerbaar maken tegen de vele verleidingen van de hedendaagse maatschappij. Zeestern Immaculata is verbonden met de school Immaculata-instituut, een school met een ASO-aanbod in De Panne. De school doet inbreng van het gebruik van haar accomodatie en infrastructuur.

Zeestern Immaculata levert een bijdrage aan imagobuilding van de school door het verzorgen van een jaarlijkse turnshow en haar externe uitstraling als kwaliteits-volle turnclub.

In de statuten is daarom opgenomen dat de gemandateerde van het schoolbestuur belast met de dagelijkse leiding van de school, in casu de directeur, moet zetelen in de Raad van Bestuur van vzw Zeestern Immaculata. Op die manier is de band tussen de turnclub en de dagelijkse werking van de school statutair verzekerd. Naargelang de evolutie van de inzichten hetzij van de Raad van Bestuur van vzw Zeestern Immaculata, hetzij van de Raad van Bestuur van vzw Immaculata-instituut De Panne, kan de missie en visie aangepast worden.

De club richt zich uitsluitend tot schoolgaande jeugd. De club staat open voor alle kinderen en jongeren zonder onderscheid van geslacht, nationaliteit of schoolkeuze.

Hoe tracht Zeestern Immaculata deze missie na te streven?

Zeestern Immaculata doet het volgende gymnastiekaanbod aan de schoolgaande jeugd uit de streek:

 • recreatief gymnastiekaanbod met het accent op acrogymnastiek
 • competitief acrogymnastiekaanbod aan kinderen tussen 8 en 18 jaar
 • jazz-dance

De gymnasten komen vooral uit de kustregio langs de kustlijn van De Panne tot Oostende. Bovendien zijn ze afkomstig uit verschillende scholen, zowel scholen uit het katholieke net, het gemeentelijke net als het gemeenschapsonderwijs. Zeestern Immaculata probeert de scholen en de lokale gemeenschappen te betrekken bij haar activiteiten:

 • een zeer goede samenwerking met de gemeente De Panne
  1. gratis aanbod van gemeentelijke infrastructuur en diensten ten voordele van de Trials;
  2. bestuurslid René Billiau vertegenwoordigt de club in de gemeentelijke sportraad;
  3. uitnodigingen aan het college van burgemeester en schepenen om de Trials bij te wonen alsook de jaarlijkse turnshow;
  4. burgemeester en schepenen gaan in op aanbod om medailles te overhandigen ter gelegenheid van de Trials
 • goede samenwerking met de gemeente Koksijde: de club kan beroep doen op de gemeentelijke diensten van Koksijde voor haar activiteiten (planten en bloemen tijdens de Trials);
 • uitnodigingen aan de directies van de scholen om de jaarlijkse turnshow bij te wonen

Ons bestuur:

Voorzitter

Hugo Sevenois

Onder-voorzitter

-

Secretariaat

Hilde Van Compernolle

Penningmeester

Isabelle Vanhercke

Verantwoordelijke niveaugroepen

Keicha Verstraete


0473 71 25 79

keichaverstraete@hotmail.com

Verantwoordelijke trainers

Siegfried Goens


0477 32 64 73

siegfried.goens@telenet.be

Bestuurder

Lieve de Waele

Bestuurder

Wendy Marteel

Bestuurder

Graziella Zschalig

Onze trainers:

Janes Rutten

Pluisjes 1 en 2


0486 16 73 70

janesrutten@hotmail.com

Delphine Prinsier

Pluisjes 1 en 2


0477 17 59 34

delphineprinsier@outlook.be

Aloysi Desnouck

Niveau 1


0470 17 32 65

Desnouck-aloysi1999@hotmail.com

Clemence Vansteelandt

Niveau 1 en 2


0470 68 04 27

vansteelandtclemence@gmail.com

Phaedra Vanherweghe

Niveau 1, 2 en 4


0492 31 35 05

an.delia@icloud.com

Madeline Smid

Niveau 2


0493 69 83 57

smid.madeline@gmail.com

Joke Vermeersch

Niveau 3 en Tumbling 2


0473 38 09 85

joke_68@hotmail.com

Ines Demerre

Niveau 4


0474 06 77 03

inesdemerre@hotmail.com

Lore Deneffe

Niveau 5


0472 31 56 46

lore.deneffe@hotmail.com

Suyin Vermeylen

Niveau 6


0493 77 73 87

suyin.vermeylen14@gmail.com

Otto Hauspie

Tumbling 1 en 2


0468 26 47 42

otto.hauspie@gmail.com

Warre Hauspie

Tumbling 1 en 2


0468 29 88 80

warre.hauspie@gmail.com

Femke Piette

Recrea en Keur


0496 04 72 49

fem_piette@hotmail.com

Laure Maes

Proevertjes en Keur


0471 72 05 95

maeslau@gmail.com

Inne Sevenois

Proevertjes


0494 37 07 92

innesevenois@live.be

Céline Butaye

Keur


0497 16 90 74

celinebutaye@hotmail.com

Tahnée Wullepit

Keur


0479 56 88 76

tahnee.wullepit@gmail.com

Myriame Ben Hassen

Keur


0494 10 97 83

myriamebenhassen@hotmail.com

Leen Meheus

Keur Hoofdtrainer


0473 43 06 45

lmeheus@hotmail.com

Eva Ver Elst

Keur


0491 32 29 09

eva.ver.elst84@gmail.com

Lise Maes

Keur


0471 72 05 90

Lisekemaes@gmail.com

Amber D'Hulster

Kinderdans


0479 38 58 50

amber-d@hotmail.com

Béatris Birca

Kinderdans


0477 57 52 14

super.bea13@yahoo.com

Laure Melis

Kleuterdans en Jazz beginners


0487 97 29 02

laure_meils@hotmail.com

Robyn Roosens

Jazz intermediate en modern gevorderden


0496 69 58 55

roosens.robyn1@gmail.com

Yessica Debruyne

Modern 1, Jazz gevorderden, Modern beginners en Volwassenen


0471 54 97 34

yessica_debruyne@hotmail.com