bestuursleden


voorzitter
Dirk Meheus


onder-voorzitter
Hugo Sevenois


secretariaat
Hilde Van Compernolle
Peter Maes


penningmeester
Dirk Meheus


technisch verantwoordelijke keurgroep
Leen Meheus


technisch verantwoordelijke niveaugroepen
Siegfried Goens
Keischa Verstraete
   
P.R.  Isabelle Vanhercke
 
leden bestuur kunnen via algemene mail gecontacteerd worden: zeestern@immaculatainstituut.be