bestuursleden


voorzitter
Dirk Meheus


onder-voorzitter
Hugo Sevenois


secretariaat
Hilde Van Compernolle
Peter Maes


penningmeester
Dirk Meheus


technisch verantwoordelijke keurgroep
Leen Meheus


technisch verantwoordelijke niveaugroepen
Siegfried Goens
 
leden bestuur kunnen via algemene mail gecontacteerd worden: zeestern@immaculatainstituut.be